Výběr pozemku
Akademie stavebníka

Při výběru pozemku by vás měla nejvíce zajímat lokalita a cena. Existují dva základní procesy, jak získat pozemek: koupit si ho nebo dostat (od rodičů, babiččina zahrada apod.) Plánujete-li zde  strávit nějakou část svého života, musí se vám tam líbit. Parcelu lze samozřejmě obehnat zdí, ale daleko příjemnější je postavit dům tam, kde se můžete svobodně rozhlédnout a z alespoň z jednoho okna vidíte obzor. Proto se při prohlídce pozemku nedívejte, v jakém je stavu, ale rozhlédněte se kolem. Když uvidíte nevkusnou zástavbu nebo probíhající stavbu průmyslového komplexu, tak rychle pryč odtamtud!

velikostí parcely souvisí i její tvar a poloha vzhledem k okolní zástavbě. Tyto parametry ovlivňují umístění vašeho domu. Je jednoduché umístit libovolný dům na čtvercovou nebo obdélníkovou parcelu, ale nezavrhujte ani různé rohové pozemky, proluky a svahy.  Nebojte se jich, protože s vhodným umístěním domu na pozemek vám rádi poradíme. Je nutné pečlivě vybírat a každý svůj potenciální pozemek nejprve vidět. Každopádně počítejte s tím, že než si vyberete, nějaký čas to potrvá.

Pokud se vám líbí nějaký pozemek, je nutné si ověřit, zda je to pozemek určený k výstavbě. Je-li v územním plánu označen jako rezidenční, smí se na něm stavět. Je dobré si vyžádat potvrzení z příslušného stavebního (či obecního) úřadu, že se jedná o pozemek, který je určený k zástavbě. Ještě je třeba zjistit možnosti připojení na inženýrské sítě(elektřina, voda, kanalizace, popř. plyn) a jakou kvalitu má přístupová komunikace.

U developerských projektů, kdy developer nejprve provede zasíťování pozemků a následně je prodává, jsou požadavky inženýrské sítě zpravidla vyřešeny, ale vše si rozhodně nechte od prodávajícího ukázat a vysvětlit. Každá taková lokalita by také měla mít zpracovanou územní studii, ve které je obcí a stavebním úřadem definováno omezení staveb. Musíte si ohlídat, do jaké výšky smí stavět, zda neexistuje omezení ve výběru typu střechy, ale třeba i její barvy. Důležité je také zjistit, jak daleko od hranice pozemku a přístupové komunikace smíte stavět.

Velmi obezřetní buďte, pokud kupujete pozemek označený v katastru nemovitostí jako zahrada, travnatý porost nebo ostatní plocha. Takové pozemky nemusí být v územním plánu pro bydlení. Teotreticky je zde možnost požádat u obecního úřadu o změnu územního plánu.

Rozhodnete-li se pro pozemek bez přímého napojení na inženýrské sítě, můžete sítě řešit například napojením se od sousedících pozemků nebo přivedením sítí vlastními silami. Nejjednodušší bývá elektřina. Ta se obvykle vede z nejbližšího sloupu a lokální distributor stojí o nového zákazníka, takže si všechna povolení zařídí sám. Kanalizaci až tak zásadně nepotřebujete, protože můžete v projektu navrhnout vyvážecí jímku nebo libovolnou čističku odpadních vod (my preferujeme a již jsme vyzkoušeli kořenovou). U vodovodu a plynu se jedná o administrativně i investičně náročnější operaci, ale někdy není na výběr nebo se jedná o tak úžasnou parcelu, že do toho jít musíte. Při vedení sítí přes cizí pozemky nezapomeňte se všemi majiteli uzavřít smlouvy o věcném břemeni za tímto účelem. Ta je následně přenositelná na každého dalšího vlastníka pozemku.

designovédomy.cz

Kvalitní a hezké bydlení si může dovolit každý. Proto naše projekty rodinných domů nejsou drahé. A nezáleží na tom, jesti chcete elegantní dům do města nebo jednoduchou dřevostavbu na venkov.Postavit si vlastní dům je jedna z nejzásadnějších a nejzajímavějších věcí v životě člověka. A dobře začít hned od projektu se vždycky vyplatí. Kvalitní bydlení si totiž podle nás může dovolit každý. Proto nejsou naše projekty rodinných domů drahé ani složité, ale funkční a promyšlené. Vycházíme ze svých dlouholetých praktických zkušeností a stále můžeme také vylepšovat díky klientům, kteří přinášejí inspiraci a nové podněty. Prohlédněte si katalog projektů a budete­li si chtít o svých záměrech popovídat s architektem, zavolejte na infolinku 774 745 532. Dobře si vybrat je důležité. A nezáleží na tom, jesti chcete elegantní dům do města nebo jednoduchou dřevostavbu na venkov.


.