Ještě jednou nový občanský zákoník
Akademie stavebníka

Delší doba při zápisu do katastru nemovitostí

Ačkoliv nový občanský zákoník přispívá k větší ochraně majetkových vztahů pro nemovitosti, může to v praxi znamenat delší dobu čekání na zápis do katastru. Ten totiž v rámci zajištění bezpečí změn vlastníků bude zdarma informovat všechny zúčastněné strany o navržených změnách poštou nebo datovou schránkou do 24 hodin od podání. Jestliže se někdo nezdržuje na své trvalé adrese, může si zaplatit informace po sms nebo emailu. Minimalizují se tak situace, kdy na katastr mohl přijít kdokoliv s padělaným ověřeným na kupní smlouvě a vzít sina dotčenou nemovitost třeba úvěr nebo ji rovnou prodat.

Znamená to bohužel delší čas na případná odvolání všech stran, na zkoumání vkladové listiny, na samotný zápis a na uvolnění peněz z hypotéky.

Jestliže se stane, že budete dotčeni na svém majetku, máte jeden měsíc na tzv. poznámku spornosti. Do dvou měsíců pak musíte své právo předložit soudu a katastr nemovitostí o tom informovat.

Hypotéky na rozestavěnou stavbu

Již rozestavěné stavby není podle nového občanského zákoníku možné zapsat do katastru nemovitostí. Pokud jste plánovali dofinancování stavby hypotečním úvěrem, může se stát, že banky nebudou příliš vstřícné.

Stavíte-li na vlastním pozemku, stavba je od 1. ledna automaticky jeho součástí. Pokud nejste majiteli pozemku, musíte jeho vlastníka požádat o právo stavby, které má platnost 99 let a je předmětem zápisu do katastru. Budete jej tedy moci případně převádět nebo zatížit zástavním právem, což je nutnost při poskytnutí hypotéky.

Jestli jste nestihli stavbu zapsat před začátkem roku 2014, budete muset na katastru dokázat, že dům vznikl ještě podle starých předpisů a nemá se stát součástí pozemku. Katastr nemovitostí bude pravděpodobně požadovat smlouvu s majitelem pozemku, stavební povolení a prohlášení o stavu rozestavěnosti stavby k 1. lednu 2014.

designovédomy.cz

Kvalitní a hezké bydlení si může dovolit každý. Proto naše projekty rodinných domů nejsou drahé. A nezáleží na tom, jesti chcete elegantní dům do města nebo jednoduchou dřevostavbu na venkov.Postavit si vlastní dům je jedna z nejzásadnějších a nejzajímavějších věcí v životě člověka. A dobře začít hned od projektu se vždycky vyplatí. Kvalitní bydlení si totiž podle nás může dovolit každý. Proto nejsou naše projekty rodinných domů drahé ani složité, ale funkční a promyšlené. Vycházíme ze svých dlouholetých praktických zkušeností a stále můžeme také vylepšovat díky klientům, kteří přinášejí inspiraci a nové podněty. Prohlédněte si katalog projektů a budete­li si chtít o svých záměrech popovídat s architektem, zavolejte na infolinku 774 745 532. Dobře si vybrat je důležité. A nezáleží na tom, jesti chcete elegantní dům do města nebo jednoduchou dřevostavbu na venkov.


.